markowska-baner
  • naliczanie i przesyłanie wynagrodzeń wraz ze wszelkimi świadczeniami dodatkowymi, stosownie do wiążących postanowień umów, regulaminów pracy i wynagrodzeń,
  • sporządzanie list płac i naliczanie pensji netto dla każdego pracownika,
  • naliczanie i pobieranie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla każdego pracownika. Sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji (DRA, RCX, RSA, RZA) odnośnie składek pracowników, zgodnie z Obowiązującymi przepisami,
  • naliczanie i pobieranie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie dokumentów podatkowych (PIT-4R, PIT-8AR),
  • przygotowanie pasków płac, ZUS RMUA, IFT-1, rocznych informacji i zeznań podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT- 40),
  • sporządzanie przelewów bankowych w formie elektronicznej lub papierowej dla pracowników, ZUS, Urzędu Skarbowego i innych instytucji. Przelewy przekazywane są w uzgodniony sposób razem z listą płac w ustalonym dniu każdego miesiąca,
  • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
  • prowadzenie kartotek zarobkowych, zasiłkowych i ewidencji zadłużeń.