markowska-baner
 • zryczałtowany podatek dochodowy,
 • podatkowa księga przychodów i rozchodów,
 • księgi rachunkowe,
 • audyt księgowy,
 • analizy finansowe,
 • analizy ekonomiczne,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • deklaracje i roczne zeznania podatkowe PIT, CIT i VAT,
 • sprawozdania dla GUS.
 • rozliczenie roczne podatku dochodowego od osób fizycznych,
 • rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych,
 • zwrot podatku z zagranicy.