markowska-baner
  • kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej (teczek osobowych) pracowników,
  • rejestracja nowo zatrudnionych pracowników w ZUS ,prowadzenie ewidencji ze stosunku pracy oraz dokonywanie wyrejestrowań związanych z ustaniem stosunku pracy (ZUS, ZUA, ZIUA, ZWUA itp.),
  • kompletowanie dokumentacji przyjęcia pracownika i nawiązania stosunku pracy,
  • rozliczanie wykorzystywanych dni urlopów oraz innych przerw w wykonywaniu pracy w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy,
  • wystawianie świadectw pracy,
  • rozliczanie czasu pracy pracowników,
  • organizacja szkoleń BHP,
  • reprezentowanie podatnika podczas kontroli ZUS, GUS, PIP
  • sporządzane deklaracji PFRON,
  • obsługa programu Płatnik w zakresie dokumentacji zgłoszeniowej, aktualizacja, sporządzanie korekt i wyjaśniane błędów.